MY VIET INC

Là văn phòng về lĩnh vực di trú và quốc tịch nước ngoài, MY VIET INC cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, du học, định cư & quốc tịch các nước như Mỹ, Canada và Châu Âu theo các diện doanh nhân và diện đầu tư. Được hình thành từ 2008, với văn phòng chính tại Garland và Arlington Dallas Taxas, Việt nam, Taiwan MY VIET INC là sự hài lòng của khách hàng là niềm vinh dự của chúng tôi.

Là văn phòng về lĩnh vực di trú và quốc tịch nước ngoài, MY VIET INC cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, du học, định cư & quốc tịch các nước như Mỹ, Canada và Châu Âu theo các diện doanh nhân và diện đầu tư. Được hình thành từ 2008, với văn phòng chính tại Garland và Arlington Dallas Taxas, Việt nam, Taiwan

CONTACT US:

3522 W. Walnut St. Garland TX 75042 USA

2505 E. Arkansas Ln. Ste 139. Arlington TX 76010 USA

(972) 205-1975

(972) 238-8800

(817) 633-1977

myvietinc@myvietinc.com

VIETNAM

Sài Gòn:
37 Tôn Đức Thắng, Quận 1

+8497 777 2321

+8490 308 1177

DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

ĐỊNH CƯ CANADA

Lấy thường trú Canada cho cả gia đình theo diện Danh nhân đầu tư

ĐỊNH CƯ HOA KỲ

Lấy thẻ xanh & quốc tịch mỹ cho cả gia đình theo diện đầu tư l1

DU HỌC

Du học Hoa kỳ - Úc thủ tục nhạnh gọn trong vòng 6 tuần