Thông tin di trú/Bảng tin di trú

HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA DỰ LUẬT GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG KINH TẾ DO DỊCH COVID-19

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật giảm thiểu tác động kinh tế do...

Read more

Thông tin di trú/Bảng tin di trú

VẤN ĐỀ CHẤP THUẬN ĐƠN BẢO LÃNH SAU KHI NGƯỜI BẢO LÃNH QUA ĐỜI

Sở di trú Hoa Kỳ đã điều chỉnh chính sách liên quan đến việc duyệt...

Read more

Thông tin di trú/Bảng tin di trú

USCIS BẮT ĐẦU THỰC THI CHÍNH SÁCH VỀ GÁNH NẶNG XÃ HỘI (PUBLIC CHARGE)

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, 27 Tháng Giêng, đưa ra phán...

Read more

Chương trình định cư Hoa Kỳ/Bảng tin di trú

NĂM THÀNH PHỐ ĐÁNG ĐẦU TƯ NHẤT TẠI MỸ

Mua nhà có thể là quyết định khó khăn và phức tạp nhất mà một...

Read more

Hỏi đáp di trú

TÔI CÓ THỂ XIN CHUYỂN DIỆN H-1B QUA DIỆN OPT?

HỎI: Xin cho tôi được hỏi tôi có thể xin Sở Di Trú cho tôi...

Read more

Thông tin di trú/Bảng tin di trú

THAY ĐỔI ĐỂ PHẢN HỒI CÁC VẤN ĐỀ CÔNG BẰNG TRONG VIỆC PHÂN BỔ THỊ THỰC

Hôm nay, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã thông báo thay đổi...

Read more

Thông tin du học

SUMMER CAMP CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ 2020

Ai có thể tham gia? Học sinh từ lớp 5 – 12 Diễn ra ở...

Read more

Thông tin di trú/Bảng tin di trú

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC Ở NƯỚC NGOÀI BỊ HỦY VÌ VIRUS CORONA

Các trường đại học ở Mỹ đang đánh giá những rủi ro đối với chương...

Read more