Hỏi đáp di trúThông tin di trú/Bảng tin di trú

TRUMP ĐÌNH CHỈ NHẬP CƯ VÀO HOA KỲ; CANADA VẪN MỞ CỬA CHÀO ĐÓN NGƯỜI NHẬP CƯ

Trích dẫn mối lo ngại về coronavirus, tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố nhập cư...

Read more

Hỏi đáp di trúThông tin di trú/Bảng tin di trú

VISA BULLETIN FOR APRIL 2020

Chữ F là bắt nguồn từ chữ cái đầu của từ Family. F1: Công dân...

Read more

Hỏi đáp di trúThông tin di trú/Bảng tin di trú

FY 2021 H-1B CAP PETITIONS MAY BE FILED AS OF APRIL 1, APRIL 1, 2020

Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ hôm nay thông báo rằng bắt...

Read more

Hỏi đáp di trúThông tin di trú/Bảng tin di trú

ĐẠO LUẬT CARES CÓ Ý NGHĨA THẾ NÀO VỚI BẠN VÀ NGƯỜI THÂN?

Hiện nay khi chúng ta đều đang đối phó với những ảnh hưởng của COVID-19...

Read more

Hỏi đáp di trúThông tin di trú/Bảng tin di trú

TỶ LỆ THẤT NGHIỆP Ở MỸ CÓ NGUY CƠ TĂNG VỌT VÌ DỊCH COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nhà kinh tế cảnh báo tỷ lệ thất...

Read more

Hỏi đáp di trúThông tin di trú/Bảng tin di trú

TÔI CÓ THỂ XIN CHUYỂN DIỆN H-1B QUA DIỆN OPT?

Hỏi: Xin cho tôi được hỏi tôi có thể xin Sở Di Trú cho tôi...

Read more