HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA DỰ LUẬT GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG KINH TẾ DO DỊCH COVID-19

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật giảm thiểu tác động kinh tế do...

Read more

LỖI ĐĂNG KÝ CỬ TRI BẦU CỬ GÂY NGUY CƠ BỊ TRỤC XUẤT CHO NGƯỜI NHẬP CƯ

Một số người nhập cư có thể phải đối mặt với nguy cơ trục xuất,...

Read more

VẤN ĐỀ CHẤP THUẬN ĐƠN BẢO LÃNH SAU KHI NGƯỜI BẢO LÃNH QUA ĐỜI

Sở di trú Hoa Kỳ đã điều chỉnh chính sách liên quan đến việc duyệt...

Read more

USCIS BẮT ĐẦU THỰC THI CHÍNH SÁCH VỀ GÁNH NẶNG XÃ HỘI (PUBLIC CHARGE)

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, 27 Tháng Giêng, đưa ra phán...

Read more

NĂM THÀNH PHỐ ĐÁNG ĐẦU TƯ NHẤT TẠI MỸ

Mua nhà có thể là quyết định khó khăn và phức tạp nhất mà một...

Read more

TÔI CÓ THỂ XIN CHUYỂN DIỆN H-1B QUA DIỆN OPT?

HỎI: Xin cho tôi được hỏi tôi có thể xin Sở Di Trú cho tôi...

Read more

THAY ĐỔI ĐỂ PHẢN HỒI CÁC VẤN ĐỀ CÔNG BẰNG TRONG VIỆC PHÂN BỔ THỊ THỰC

Hôm nay, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã thông báo thay đổi...

Read more

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH KHẨN CẤP KHI CÔNG DÂN HOA KỲ ĐI DU LỊCH BỊ TRỘM CẮP HOẶC NHỮNG TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ

Công dân Hoa Kỳ đôi khi gặp khó khăn về tài chánh khẩn cấp trong...

Read more

SUMMER CAMP CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ 2020

Ai có thể tham gia? Học sinh từ lớp 5 – 12 Diễn ra ở...

Read more